auto1

auto2L'esterilització de l'instrumental és una de les principals mesures per a evitar la transmissió d'enfermetats infeccioses.

Les etapes del cicle d'esterilització són:

-Tot el material, després d'haver-se utilitzat, passa a ser desinfectat a l'instrunet.

-Bany amb ultrasons.

-Embolsat del material.

-Després s'esterilitza a l'autoclau, a la sala d'esterilització.

auto3

 

f1