-Blanquejaments externs.

-Blanquejaments interns.

-Reconstruccions estètiques.

-Carilles estètiques de resina o porcelana.

-Corones ceràmiques o de circoni.

-Aplicació de skyce. Es tracta d'un cristall de vidre que es coloca a la superfície dental.