Permeten la substitució de peces dentals absents.

Es tracta d'arrels artificials de titani que es coloquen en l'interior de l'òs mitjançant una xicoteta intervenció quirúrgica. Sobre aquesta base podem colocar posteriorment una o més peces dentals.