Es tracta d'intervencions quirúrgiques mitjançant anestèsia local i baix condicions asèptiques.

-Extracció de cordals.

-Extraccions complicades.

-Exòstosi òsea.

-Exeresi de fibromes.

-Apicectomies.

-Biòpsies.